دکتر ام لیلا نظری

رییس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

       lib-head@umz.ac.ir

 

سیدشعبان جباری

معاون کتابخانه و مسئول سفارشات خارجی و طرح غدیر

 

حسين نريماني

مسئول بخش اطلاع رساني و مسئول طرح امین

 

فاطمه بخشنده

مسئول بخش پایان نامه ها و اسناد و مدارک دولتی

 

فاطمه ملكيان

مسئول بخش مرجع و نشريات

 

علی اکبر صادقی

مسئول بخش امانت

محمود محمدزاده

مسئول بخش فهرست نویسی

 

پگاه پورداداش ميري

كارشناس كامپيوتر، شبكه و انفورماتيك
 

 

رقيه شعباني

مسئول دفتر رياست

 

فاطمه باقری

کتابدار بخش مرجع و نشریات

نعمت الله طلایی

کتابدار بخش پایان نامه

 

حميد تيري

كتابدار بخش مرجع و نشريات

 یوسف ادبی

کتابدار بخش امانت

 

منیژه سیفی

كتابدار بخش امانت

علی اکبر محمدپور میر

کارشناس مسئول کتابدار بخش امانت

 

داود پورکاظمی

كتابدار بخش امانت

یاسر فدایی

خدمات

سيدجواد جانبراري

مسئول اموال و کتابدار بخش امانت