بخش امانت كتابخانه مركزی یکی از فعال ترين بخش های كتابخانه به شمار می آيد . مهمترين وظيفه اين بخش امانت دادن كتابهای غير مرجع است. كتابهای اين بخش در دو قسمت مجزا(كتابهای فارسی ، عربی و لاتين) رده بندی شده اند.نظام رده بندی كتابهای موجود بر اساس رده بندی كنگره می باشد كه جوابگوی نيازهای دانشجويان در مقاطع مختلف تحصیلی كارشناسی، كارشناسی ارشد، دكتری و اساتيد می باشد . همچنين اين بخش به افرادی كه تحت پوشش طرح غدير میباشند نيز خدمات ارائه می دهد.  

نحوه استفاده از منابع موجود :

1-عضویت: 
متقاضی عضويت در كتابخانه مركزی دانشگاه مازندران با مراجعه به بخش امانت ، برگه درخواست عضويت را تكميل كرده و پس از تاييد مقام مسئول اداری (مهر و امضای آموزش دانشكده برای دانشجويان اجباری است و مهر و امضای  كارگزینی برای كاركنان و اساتيد) همراه با یک قطعه عکس، به مسئول بخش امانت تحويل میدهد. پس از بررسی و در صورت تاييد، نسبت به صدور باركد ويژهء اعضاء، اقدام و سپس باركد توليد شده به كارت شناسايي وي الصاق مي گردد. از اين زمان به بعد، شخص موصوف به عضويت كتابخانه درمي آيد و تا زمان تسويه حساب، عضويت وي اعتبا ردارد.
 نوع عضويت و نحوه امانت منابع بر اساس جدول زیر طبقه بندی شده است:

نوع عضویت نوبت مراجعه
دانشجويان كارشناسی 2 جلد كتاب به مدت 15 روز شنبه تا چهارشنبه 8 صبح الی6 بعدازظهر
 
دانشجويان كارشناسی ارشد 3 جلد كتاب به مدت يك ماه
 
''
دانشجويان دکتری 5 جلد كتاب به مدت يك ماه ''
اعضاء هيات علمی  5 جلد كتاب به مدت يك ماه ''
اعضاء هيات علمی حق التدريس (در صورتي كه از طرف دانشكده متبوع، ملزم به تسويه حساب باشند) 5 جلد كتاب به مدت يك ماه ''
كارمندان دانشگاه 2 جلد كتاب به مدت 15 روز ''
دانشجويان تحت پوشش طرح غدير 3 جلد كتاب به مدت21 روز ''
هيات علمی تحت پوشش طرح غدير 3 جلد كتاب به مدت28 روز
 
''
 

 

ب . امانت دهی

اعضای كتابخانه مركزی مركز اسناد لازم است جهت امانت گرفتن كتاب، ابتدا آن را از طريق كامپيوترهاي مخصوص جستجو كه به همين منظور در بخش امانت(براي مراجعه كنندگان) تعبيه گشته است، جستجو و انتخاب نمايند و سپس آيتم نمايش آن را كليك كرده تا مشخصات كامل كتابشناختي كتاب آورده شود. در اين حالت، با انتخاب گزينهء درخواست و سپس درج شماره عضويت، مشخصات كتاب شما از طريق سيستم فيش پرينتر به پشت ميز امانت منتقل مي شود. كتابدار بخش، پس از بازيابي آن در قفسه، كتاب موردنظر را به نام شما ثبت و مجوز خروج آن را از بخش صادر مي نمايد.
نرم افزار پارس آذرخش
 این نرم افزار ، برنامهء کامپیوتری جامعی است مختص کتابخانه ها و مراکز فرهنگی( دارای منابع اطلاعاتی) كه تحت یک شبکهء داخلی و زير نظر سازمان مربوطه راه اندازی و نصب می گردد. برنامهء مزبور شامل سه بخش عمده میباشد :
 1) فهرست نویسی منابع (شامل کتب، پایان نامه و مجله و ...)  2) جستجوی منابع  3) امانت دادن منابع قابل امانت دهی
کتابداران بخش فهرست نویسی، برای ورود اطلاعات و یا تصحیح اطلاعات کتب و منابع دیگر، از امکانات بخش فهرست نویسی این برنامه استفاده مینمایند. همچنین کتابداران بخش امانت نیز از ابزارهای مربوط به امانت، برگشت و رزرو منابع و نیز ورود اطلاعات اعضای جدید و سایر عملکردهای امانت ، در این برنامه استفاده میکنند. بخش جستجوی منابع نیز توسط مراجعه کنندگان و امانت گیرندگان کتب با استفاده از همین برنامه صورت میپذیرد.
بدین ترتیب تمامی مراحل از ابتدای فهرست نویسی یک منبع تا جستجو و امانت دادن آن و نیز سایر خدمات کتابخانه، به صورت سیستماتیک و با استفاده از برنامهء جامع پارس آذرخش صورت میپذیرد.

 

 
 ج. رزرو كتاب
در صورتی كه تمامی نسخ یک كتاب قبلاً امانت داده شده و مراجعه كننده مايل به رزرو آن كتاب باشد ، کتابدار بخش امانت با استفاده از امکانی که جهت رزرو کتاب در برنامهء جامع پارس آذرخش تعبیه گشته است، کتاب مورد نظر را برای عضو مزبور به صورت رزرو قرار میدهد.

 د. تمديد كتاب 
امانت گيرندگان با توجه به تاريخ برگشت، موظفند كتاب را در موعد مقرر، عودت و يا تمديد نمايند. در صورت نياز به تمديد، ‌كتابدار ميز امانت پس از كنترل از حيث رزرو نبودن كتاب مورد نظر ، مدت امانت را مطابق آیین نامه تمديد می كند و در صورت رزرو بودن، كتابدار به متقاضی، رزرو برگشت كتاب را اعلام می نمايد.

 
 
ه. مطالعه در محل
در صورتی كه مراجعين بخش امانت مايل باشند كتاب را در سالن كتابخانه مطالعه نمايند، اطلاعات كتابشناختی كتاب را به كتابدار ميز امانت تحويل داده  و كاربر موظف است  كتاب را با ارائه كارت دانشجویی فقط در سالن كتابخانه مطالعه نمايد.اگر كاربر، كتاب را از محل كتابخانه با اين شرايط خارج كند، به ازای هر روز تاخيذ، از وي جريمه گرفته می شود.

 
 
 و . استفاده از كارت طرح غدير 
 كليه دانشجويان مقاطع تحصیلات تکمیلی و اعضاء هيات علمی سایر دانشگاهها كه تحت پوشش طرح غدير هستند میتوانند از منابع این کتابخانه به مدت 21 روز استفاده كنند و برای امانت هر كتاب يك كارت غدير از آنها اخذ خواهد شد.    

ز . استفاده از طرح امین
كليه دانشجويان در تمامی مقاطع و اعضاء هيات علمی دانشگاه مازندران، میتوانند از کتب و مقالات سایر دانشگاههایی که تحت پوشش این طرح قرار دارند استفاده نمایند. بدین صورت که هر کتاب را میتوانند به مدت 21 روز و با پرداخت هزینهء 20000 ریال به امانت ببرند . برای دریافت مقاله نیز ، چنانچه مقاله کمتر از 15 صفحه باشد ، مبلغ 15000 ریال هزینه در بر دارد و اگر بیشتر از 15 صفحه باشد ، قیمت آن باید استعلام گردد.

ح. تسويه حساب با كتابخانه 
كليه كاربران در پايان تحصيلات خود ملزم به تسويه حساب با كتابخانه هستند . بدين منظور كاربر، برگهء تسويه حساب را  به بخش امانت تحويل داده و كارت عضويت او(باركد اعضا) باطل شده و برگه تسويه  توسط مسئول بخش امضاء و مهر می شود . اگر كاربر، كتاب امانی خود را عودت نداده و يا مفقود كند ، موظف است آن کتاب را خریداری و جایگزین نماید و در صورت نایاب بودن کتاب، بنا بر نظر مسئول كتابخانه باید یکی از کتب مورد نیاز و پرکاربرد دانشجویان خریداری گردد و به جای کتاب مفقودی به کتابخانه تحویل شود. ضمن آن كه هزينهء آماده سازي كتاب مفقودي(شامل ليبل، باركد، تگ و برچسب نواري روي ليبل و باركد) از وي اخذ مي گردد.