سازمان مرکزی دانشگاه مازندران

Slide thumbnail
آخرین خبر ها
مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس( سخنرانی، تعزیه خوانی، دسته روی، سینه زنی، غبار روبی بارگاه شهدای گمنام دانشگاه و ...)
1396/07/03

مراسم گرامی داشت هفته دفاع مقدس( سخنرانی، تعزیه خوانی، دسته روی، سینه زنی، غبار روبی بارگاه شهدای گمنام دانشگاه و ...)